6 nov. 2017

Opening expositie Laurence Aëgerter

expositie Photographic Treatment: 4 november tot 9 december 


Deze tentoonstelling maakt deel uit van de manifestatie Nucleus, de verbeelding van wetenschap.

2 nov. 2017

Laurence Aëgerter Photographic Treatment ©

Opening 4 november 16.00 uur


Laurence Aëgerter
Photographic Treatment ©

Het project Photographic Treatment © onderzoekt de effecten van fotografische beelden op mensen die lijden aan dementie, m.n. Alzheimer. Dit werk van Laurence Aëgerter is gerelateerd aan recente wetenschappelijke studies die aantonen dat het ervaren van beelden een positieve invloed op patiënten heeft. De foto’s zijn zeefdrukken waar bij aanraking geuren als zeep, kummel en lavendel vrijkomen. Met de combinatie van associatief kijken, voelen en ruiken worden cognitieve functies gestimuleerd. Het project wordt gevolgd en ondersteund door wetenschappers  als de neurobioloog Dick Swaab.

Deze tentoonstelling maakt deel uit van de manifestatie Nucleus, de verbeelding van wetenschap. 

13 okt. 2017

Hans Goudsblom expositieSkogen, 2016/2017
oil on canvas 175x130cm

We schrijven het licht, 2017 
oil on canvas 170 x 120cm

Abisko, 2016 2017
oil on canvas 175x125cm
Vierde doek, 2017
oil on canvas 161x120 cm

Future, 2017
oil on canvas 60x70cm


tekeningen


3 sep. 2017

Hans Goudsblom

Hans Goudsblom - schilderijen


De opening is zaterdag 16 september om 16.00 uur.Hans Goudsblom exposeert van 16 september tot en met 21 oktober 2017 nieuwe schilderijen in Galerie Block C in Groningen.
Goudsblom woont en werkt afwisselend in Nederland en Zweden.

Het Scandinavische landschap is van onmiskenbare invloed op zijn werk. De door Goudsblom ervaren verlatenheid en stilte vindt zijn representatie in vibrerende kleurovergangen. Een opmerkelijke dieptewerking waarbij vlakken beurtelings wijken en naar voren komen. Het oog lijkt daardoor niet goed te kunnen scherpstellen op wat het waarneemt.

In een ver doorgevoerde reductie van landschapsvormen worden kleur en kleurstellingen geïntensiveerd. De composities verwijzen naar de trage Scandinavische schemer, het raakvlak van land en lucht in helder licht, en de weerklank van een natuur die niet zonder risico kan worden betreden.


we schrijven het licht,olieverf op doek,170x120cm

23 jun. 2017

Martin Brandsma door Kie Ellens

Martin Brandsma, Handleiding voor fixaties in kunstruimte Galerie Block C, Groningen.

Hoe leer je de wereld kennen?
Door hem in eerste instantie na te doen. Elke ouder kent de semi-wedstrijd om het eerst uitgesproken woordje, de eerst toegesproken ouder, ‘mama’ of ‘papa’. Hoe leer je de wereld kennen. Door open staan voor iets nieuws en te herhalen wat je kent?
In Handleiding voor fixaties zoomt Martin Brandsma in op bepaalde eigenschappen van de klapekster. (Lanius excubitor). De klapekster is een kleine, solitair levende zangvogel die in Nederland overwintert.
Vijf jaar geleden zag ik voor het eerst werk van Brandsma. Mijn kennismaking met de klapekster. Hij had een grote hoeveelheid tekeningen opgehangen die in eerste instantie allemaal hetzelfde leken. Telkens één klapekster, gevangen in twee zijaanzichten. Wanneer ik ze beter bekijk zie ik overal een iets ander verenpakket. Elke tekening is één daadwerkelijke klapekster, gespot door Brandsma. Van verbazing over de kleine verschillen ging hij naar een nog grotere nieuwsgierigheid.

Martin Brandsma, illustratie uit boek ‘Identities’, 2016

Hoe leer je de klapekster kennen?
Kun je echt deze vogel leren kennen als je er zelf niet één bent? Om de zangvogel die ook roofvogel is nam Brandsma vervolgens verschillende rollen aan, de ornitholoog, de sjamaan, de klapekster. Hij klom hoog in een boom om het territorium te kunnen overzien en probeerde de favoriete snack, een hagedis, te spotten. Er zijn grenzen, hij waagde zich niet aan de duikvlucht die uitmondt in het vangen van de prooi.
In de wetenschap leer je een onderwerp kennen door eerst te onderzoeken wat anderen al hebben gedaan. Op de website van de kunstenaar kom ik een uitgebreide literatuurlijst tegen. Het oudste boek, alle boeken gaan over de klapekster, stamt uit 1669. Ook heeft Brandsma een aantal boeken uit de bibliotheek van museumornitholoog Dr. K. H. Voous kunnen verwerven. Komende winter start Brandsma een samenwerking met gedragsbioloog Prof. A.G.G. Ton Groothuis. Hij is voor de toegewezen wetenschappelijke beurs beoordeeld op zijn merites als wetenschapper. Brandsma leert nu de klapekster kennen als kunstenaar en wetenschapper. Voor hemzelf zal het verschil niet belangrijk zijn.

Martin Brandsma "Becoming a Great Grey Shrike", 2010 

Hoe leer je andere mensen de klapekster kennen?
Gefascineerd door het werk, de openheid en de focus, nodigde ik (als curator hedendaagse kunst van het Fries Museum) Brandsma uit om een werk te maken voor het Uitfestival in de Prinsentuin in Leeuwarden. Ik koppelde hem aan Kees de Haan van Jong Architecten uit Lemmer om samen tot één werk te komen.
Ze spraken met elkaar over de ruimtelijke ervaring van de vlucht van de klapekster. Of, wat ziet die vogel eigenlijk als hij zelf bezoeker van het Uit-festival is. Door het spiegelende bouwbord kijk je met de klapekster mee. Wat zie je? Jezelf en de rest van het publiek. Wat zie je niet? De ogen van de klapekster.

Martin Brandsma en Kees de Haan, “Voorkomen”, 2014

Hoe leer ikzelf kijken door de ogen van de klapekster?
Handleiding voor Fixaties, de tentoonstelling in Block C geeft mij zelf de kans om door de ogen van de klapekster te kijken. Op zoek naar ‘opgeslagen’ prooi. Drie territoria van klapeksters op verschillende wanden. De foto’s laten opgeprikte levendbarende hagedissen zien (vnl. mannetjes). Ze hangen op dezelfde hoogte als het gefotografeerde in de natuur. Bij elke gespotte prooi noteerde Brandsma de hoogte. De klapekster die vanuit de hoogte zijn prooi spot gaat met niets in zijn snavel weer terug naar zijn uitkijkpost. Zijn wereld bestaat uit gevangen prooi en nog te vangen prooi. Brandsma brengt zoveel tijd door met het observeren van de vogel dat zij aan hem gewend zijn, zich niet gestoord of verontrust voelen zodat Brandsma op zijn beurt weer een klapekster kan leren kennen aan de kleinste en niet verstoorde gedragingen.

  Block C, Handleiding voor fixaties, 2017 

Op de foto’s in Block C zie ik bij het merendeel van de werken niet alleen de gespietste, gelegde en geklemde levendbarende hagedissen. Vaak ook wijst de hand van de kunstenaar de prooi aan of voelt of de prooi nog warm is. Alsof hij een ongelovige Thomas is die de stigmata van de klapekster wil voelen om te weten dat het echt is. Brandsma checkt voor ons de werkelijkheid.
De foto’s zijn geprint op zilver gecoat papier. Kijkend naar de werken gebeurt er hierdoor iets merkwaardigs. Sommige prints lijken op te lichten, ook al hangen ze bij het natuurlijke licht waarvoor Brandsma heeft gekozen in de schaduw. Zelfs al hangt het in de schaduw, het werk lijkt soms echt licht uit te stralen. Hier is met een beeldend middel inhoudelijk een geweldige stap gemaakt. De prints lijken samen te vallen met de werkelijkheid, alsof het kijkraampjes naar buiten zijn. Mijn blik dwaalt hiermee naar de fysieke, ‘echte’ wereld van Brandsma’s vogel. Ik heb me nog nooit zo dichtbij de klapekster gevoeld. En dat terwijl er in de tentoonstelling niet één te zien is.

 Block C, Handleiding voor fixaties, 2017

Kie Ellens, Juni ’17

Westerhavenstraat 14a, 9718 AL Groningen


5 jun. 2017

Martin Brandsma expositie

De expositie 'Handleiding voor fixaties' van Martin Brandsma t/m 17 juni. Geopend vrijdag en zaterdag van 13.00 - 17.00 en op afspraak 050-3132418 Handleiding voor fixaties (ongoing collection)
1st collection 2017: 56 prints on silver coated paper on aluminium 
edition: 1 + 1 AP
each €90
22 mei 2017

Tijs Goldschmidt over Martin Brandsma


Hoe een man een vogel wordt


Kunstenaar Martin Brandsma observeerde lang en liefdevol een klapekster. Tijs Goldschmidt liep mee met de waarnemer, die zich zo inleeft dat hij – bijna – verandert in de vogel.

14 mei 2017

opening Martin Brandsma  

        


 


Katalin Herzog: zaaltekst Martin Brandsma

HOE IS HET OM EEN KLAPEKSTER TE ZIJN?

Over de mentaliteit en het beeldende werk van Martin Brandsma.


Zo’n zevenhonderd uur per winterseizoen brengt Martin Brandsma door in de natuur om een vogel te observeren. Dat is de klapekster, een deftig in zwart, wit en grijs geklede vogel, ter grootte van een merel. Gedurende herfst, winter en voorjaar bevindt hij zich in verschillende delen van Nederland waar het voor hem goed jagen is. Daarna vertrekt hij naar andere streken om er te paren en te broeden.Brandsma kijkt naar en tekent de vogel, verzamelt en registreert er gegevens over, raadpleegt ornithologische literatuur en spreekt met gedragsbiologen over hun onderzoek. Tegelijkertijd maakt hij kunstenaarsboeken, tentoonstellingen, hij voert performances uit en organiseert ‘sessies’ met de klapekster als focus. Vanuit een complexe, biologische/artistieke mentaliteit observeert hij de vogel en gebruikt de uitkomsten daarvan in zijn beeldend werk. Op deze wijze leert hij de vogel kennen, maar ook zichzelf als mens en kunstenaar.

Brandsma zoekt de klapekster op in diens territorium waar die meestal op de top van een boom balancerend het landschap afspeurt naar vijanden en prooien. Dan duikt hij plotseling naar beneden om muizen, hagedissen en kleinere zangvogels te vangen en fixeert deze vervolgens op een doorn of een gevorkte tak. Later haalt hij de voorraad op om te verorberen.


Bij het observeren neemt Brandsma een bijna wetenschappelijke houding aan. De veelsoortige gegevens die hij verkrijgt, noteert hij in strikte tabellen en vult die verder aan met kleine experimenten en snelle schetsen om de houdingen en bewegingen van de vogel vast te leggen. Bij gefixeerde prooien plaatst hij camera’s om te registreren wanneer en hoe deze opgegeten worden en of de vogel daarbij aan zijn linker- dan wel zijn rechterpoot de voorkeur geeft.

Dergelijke activiteiten zouden een gedragsbioloog niet misstaan, maar Brandsma heeft meer op het oog. Van kinds af aan is hij geïnteresseerd in vogels; hun uiterlijk en gedrag raken hem. Hij heeft zowel belangstelling voor hun biologische kenmerken en evolutie als voor hun ‘gelijkenis’ op en ‘verbondenheid’ met mensen. Dat hij voor de klapekster koos, is ten dele toevallig; het grafische voorkomen en het bijzondere gedrag van de vogel hebben echter ook met zijn keuze te maken.

28 apr. 2017

Poster Martin Brandsma

ontwerp poster Hansje van Halem
uitvoering: Charles Nypels Lab
Martin Brandsma 


24 apr. 2017

Martin Brandsma opening 13 mei 16.00 uur


 MARTIN BRANDSMA             
       


HANDLEIDING VOOR FIXATIES                                 
In deze presentatie laat Martin Brandsma via een installatie van foto’s een dubbel spoor binnen zijn oeuvre zien: het observeren van het gedrag van dieren en het beeldend verwerken van verbanden tussen dieren en mensen. De foto’s tonen prooien van drie (individuele) klapeksters van het Adderveen, Wateren (Drenthe), Delleboersterheide, Oldeberkoop (Friesland) en Landgoed de Eese, Eesveen (Overijssel), vogels die Brandsma in de winter van 2016-2017 heeft bezocht en geobserveerd. Deze foto’s zouden als handleidingen kunnen dienen voor andere klapeksters om bijvoorbeeld levendbarende hagedissen te vangen en op de juiste wijze voor later te bewaren. Maar een klapekster hoef je dit niet te leren. Het is juist de mens, die met behulp van de wijzende en aanrakende hand dit dier in deze precaire situatie leert kennen. De vogel is hierbij behulpzaam geweest. Hij heeft het specimen al klaargelegd, soms nog levend op een tak   gefixeerd, zodat de mens als een bioloog zijn volledige aandacht op dit koudbloedige dier kan richten. Brandsma verbindt hier de afstand, die nodig is voor het observeren van gedrag, met nabijheid door het territorium van de vogel te betreden en de prooi daadwerkelijk aan te raken. Zo geeft hij ons een beeldende handleiding voor een omgang met dieren en de natuur, die niet door gebruik, maar door respect en inlevingsvermogen wordt gekenmerkt.  Katalin Herzog


expositie HANDLEIDING VOOR FIXATIES 13 mei - 17 juni, opening 13 mei 16.00 uur

  

Joachim Schmid overzicht expo Bilderbuch 2.01 apr. 2017

Hansje van Halem publicatie


                     Charles Nypels Lab just finished the Riso-spread for my new publication with
                     details of my galerieblockc posters! The other pages of the book are currently
                     being printed at Uitgeverij de Buitenkant in countless PMS-colors. - Release
                     date June 15th at the opening of the exhibition "Hansje van Halem: in patterns"
                     at Bijzondere Collecties UvA. uit:Hansje van Halem facebook

20 mrt. 2017

Joachim Schmid bookshop

Uitgelicht: 

Joachim Schmid: Bilderbuch 2.0 
Bilderbuch is gebaseerd op een uitgebreid archief met foto's uit kranten, tijdschriften, boeken etc. die Joachim Schmid in een periode van meer dan 40 jaar heeft verzameld. De foto's zijn ontdaan van de oorspronkelijke context en worden zonder commentaar gepresenteerd.
Berlijn 2017, 21 x 14.8 cm, 144 pagina's, kleur, €32